Ogniwa fotowoltaiczne

Darmowa energia ze słońca, zostań producentem
energii elektrycznej

Sprawdź ofertę

Kolektory słoneczne

Ciepła woda użytkowa za darmo, wspomaganie systemu ogrzewania

Sprawdź ofertę

Badania termowizyjne

Kontrola jakości prac budowlanych. Wychwytywanie mostków cieplnych, lokalizacja przecieków, badania
w budownictwie i przemyśle

Sprawdź ofertę

Wentylacja z rekuperacją

Komfortowa wentylacja w Twoim domu. Bez wilgoci, grzybów, pleśni.

Sprawdź ofertę

Pompy ciepła

Energooszczędne systemy grzewcze

Sprawdź ofertę

Świadectwa energetyczne

Określanie wielkość zapotrzebowania
energii niezbędnej do zaspokojenia
potrzeb budynku lub lokalu

Sprawdź ofertę
Inwestor zastępczy

INWESTOR ZASTĘPCZY

Dopilnujemy Twoją inwestycję.
Sprawdź ofertę

Rzeczoznawstwo majątkowe

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Wycenimy każdą nieruchomość
Sprawdź ofertę

Rzeczoznawstwo majątkowe

Istota usług

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Sporządzane są zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy stanowi opinię autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług.

Izabela Szczecińska – Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia zawodowe nr 6273

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego:

Licencje i certyfikaty

Oferta

Oferujemy wyceny dla:

Klientów indywidualnych w celu:

 • sprzedaży,
 • ustalenia ceny transakcyjnej,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.

Przedsiębiorstw i spółek w celu

 • zabezpieczenia kredytów bankowych (pożyczek),
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • określania wartości godziwej,
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie,
 • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału,
 • postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • ubezpieczenia nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.

Gminy i powiaty w celu:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenia ceny wyjściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenie wartości gruntów,
 • wyznaczenie stawek czynszów.
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • inne cele indywidualne.

Cennik

Z uwagi na zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

 • rodzaju i wielkości nieruchomości,
 • nakładu pracy niezbędnego do wykonania wszystkich koniecznych czynności,
 • kosztów koniecznych do poniesienia (dojazd, pozyskanie materiałów, opłaty i podatki itp.),
 • terminu oraz warunków wykonania zlecenia.

Istnieje możliwość odpłatnego załatwienia wszystkich formalności przez nas, a Klient otrzymuje gotowe opracowanie, nie wychodząc z domu czy biura.

Jeśli chcesz poznać koszt sporządzenia swojej wyceny skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Mapa realizacji Aris

Gdzie działamy?

Firma z siedzibą w Koninie proponuje systemy energooszczędne klientom z województw
Wielkopolskiego, Łódzkiego oraz Kujawsko-pomorskiego.

Jeżeli mieszkasz w innym regionie Polski skontaktuj się z nami telefonicznie
lub mailowo poprzez formularz kontaktowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij